مکالمه زبان اسپانیایی – درس چهارم

دسته بندی ها: اسپانیایی
لیست علاقه مندی ها اشتراک گذاری
اشتراک گذاری محصول
لینک صفحه
در رسانه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

درباره دوره

در درس چهارم از پكيج آموزشي تصويري زبان اسپانيايي كتاب Nuevo Prisma با حرف تعريف نكره

Masculino : singular = un , plural = unos
Femenino : singulae = una , plural = unas
براي استفاده از اين حروف تعريف نكره ( ناشناخته ) مي بايست از فعل hay كه به معناي وجود داشتن ( هم به صورت مفرد و هم به صورت جمع ) مي باشد، استفاده كرد. علاوه بر اين حروف تعريف از اعداد هم به همراه اين فعل ميتوان استفاده كرد.

در اين درس با لغاتي كه مربوط به قسمت هاي مختلف خانه و اشيا و مقعيت مكاني آنها صحبت ميشود، به همين منظور نيازمند به استفاده از فعل Estar كه از نظر معنايي با فعل Ser برابري ميكند، هستيم.

(بودن، هستن)
Estar

Estoy
Estás
Está
Estamos
Estáis
Están

همچنين در اين درس استفاده از قيود و صفاتي مثل muy و poco براي صحبت كردن از كميت و كيفيت اشياء هم مورد بررسي قرار مي گيرد.

نمایش بیشتر

محتوای دوره

درس چهارم

  • حرف تعریف نامشخص فعل وجود داشتن
    18:06
  • فعل بودن (غیر ذاتی)
    22:23
  • کلمات پرسشی
    13:21

نظرات زبان آموزان

هنوز بررسی نشده است
هنوز بررسی نشده است