مکالمه زبان اسپانیایی – درس یازدهم

دسته بندی ها: اسپانیایی
لیست علاقه مندی ها اشتراک گذاری
اشتراک گذاری محصول
لینک صفحه
در رسانه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

درباره دوره

در درس يازدهم از پكيج آموزشي تصويري زبان اسپانيايي كتاب Nuevo Prisma با زمان گذشته كامل (ماضي نقلي) Pretérito perfecto آشنا مي شويم كه از صرف فعل haber در زمان حال ساده
He
Has
Ha
Hemos
Habéis
Han
به همراه فعل اصلي جمله كه اگر به ar ختم شود با حذف ar و اضافه كردن ado و اگر به er, ir ختم شود ، با حذف er, ir و اضافه كردن ido حالت participio ساخته مي شود و اين تركيب كنار هم نزديك ترين گذشته به حال ساده را براي ما مي سازد.
در فعل ها مفعولي (pronominal) ضمير مفعولي ما قبل از فعل haber مي آيد.
اين زمان براي فعاليت هاي به پايان رسيده در زمان به پايان نرسيده، مناسب است . به همراه قيود زماني كه نشان دهنده مدت زماني هستند، مي آيند.
Hace 5 minutos, hace una hora, hace un rato
Esta mañana, esta tarde, esta noche, esta semana
Este mes, este año, este fin de semana/ este verano

در استفاده از اين زمان ٣ قيد خيلي مهم داريم كه براي صحبت كردن در رابطه با فعاليت هاي از پيش تعيين شده استفاده ميشوند:
Ya + pretérito perfecto
براي صحبت از فعاليت هاي از پيش تعيين شده اي كه به انجام رسيده اند.

Todavía , Aún + pretérito perfecto
براي صحبت از فعاليت هاي از پيش تعيين شده اي كه هنوز به انجام نرسيده اند.

نمایش بیشتر

محتوای دوره

درس یازدهم

  • ماضی نقلی
    17:07
  • استفاده های ماضی نقلی/صحبت کردن راجع به فعالیت های از پیش تعیین شده
    28:23

نظرات زبان آموزان

هنوز بررسی نشده است
هنوز بررسی نشده است