10,000 تومان

دانلود کتاب Lost

کتاب گمشده داستان پسر کوچولویی است که با مادر خود به خرید می رود اما ناگهان از فروشگاه خارج می شود و مادر خود را گم می کند.

و در ادامه ما خواهیم دید که این پسر کوچولو چگونه با کمک گرفتن از دیگران مادر خود را پیدا می کند.