آموزش مهارت IELTS Speaking (درس دوم)

دسته بندی ها: IELTS, انگلیسی
لیست علاقه مندی ها اشتراک گذاری
اشتراک گذاری محصول
لینک صفحه
در رسانه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

درباره دوره

به کاربردن واژگان مناسب با سطحی بالا میتواند به نمره ی شما در آزمون آیلتس بخش Speaking کمک بسزایی کند.
در این سری از ویدیو ها به بررسی برخی از این کلمات و پاسخ دادن به چند سوال از بخش اول مصاحبه در مورد موضوع خانواده میپردازیم.
ابتدا کلمات و عبارات مورد نظر:

-Parents
-Siblings
-First child
-Middle child
-The only child
-Grandparents
-Cousins, aunts, uncles
-Son, daughter
-Nuclear family
-Extended family
-Close relatives
-Distant relatives
-Immediate family
-Close-knit family
-Respectable family
-Take after
-Bring up
-Grow up
-Fly the nest
-A chip off the old block
-Your own flesh and blood

برخی از این کلمات کاملا برای شما آشنا هستند و برخی دیگر جدید. در تمرینات خود باید به دفعات از آنها استفاده کنید تا به کلماتی که معمولا بکار میبرید اضافه شوند.
سوال اول:

Do you have a big family?

پاسخ:

Well, I don’t come from a big/large nuclear family. My immediate family includes me and my parents. I’m the only child. However, I have a large extended family, many aunts, uncles and cousins, I mean a lot of close and distant relatives. I believe it’s a close-knit one.

پرسش دوم:

When did you last have a family party?

پاسخ:

It was a week ago. We usually have a family reunion in my grandparents’ every third week. Although some of my cousins flew the nest and live abroad, it’s still a pleasure to visit your own flesh and blood.

پرسش سوم:

Do you get along with your family?

پاسخ:

Yes, I do. I get on well with all my family members. Although there used to be a sibling rivalry between me and my sister, she’s the nearest and dearest to me now. On top of that, I take after my father in terms of personality, I mean we usually see eye to eye about every thing.

اینها فقط نمونه هایی هستند که شما می‌توانید مطالعه کنید. در ویدیو های مربوطه علاوه بر لغات، دیگر موارد موجود در band descriptor بررسی شده اند.
برای یادگیری کلمات میتوانید با مراجعه به diako. ir از منابع موجود بهره مند شوید.

نمایش بیشتر

محتوای دوره

واژگان

  • ویدیو
    21:23

نظرات زبان آموزان

هنوز بررسی نشده است
هنوز بررسی نشده است