محتوای دوره
خانه ات رو توصیف کن!
یک موضوع جذاب و باحال، آپارتمان یا خانه و یا اتاقت رو تشریح کن! در این درس گرامر مهم There is, There are رو همراه با حالت منفی اونها آموزش میدیم. اینکه بتونی در خصوص اشیا موجود در خانه و تعداد اونا صحبت کنی. در ادامه ی درس به گرامر مهم حرف اضافه ها در انگلیسی Preposition پرداخته ایم. برای توصیف دقیق اشیا اینکه چه چیزی در کجای منزل قرار داره باید یاد بگیری که از حروف اضافه به درستی استفاده کنی. در این درس کلمات زیادی در خصوص نام اشیا در منزل یاد میگیری. در ویدیوی بعدی از این درس به مبحث مهم آدرس پرسیدن یا همون Asking for direction میپردازیم. اگر بخواهی در خیابان از کسی آدرس بپرسی از چه ساختار و جملاتی استفاده میکنی؟ چندین جمله کاربردی مهم در خصوص آدرس پرسیدن رو در این درس یاد میگیری. درس بسیار مهمیه! چون بارها پیش میاد که ما مجبور میشیم از کسی آدرس جایی رو بپرسیم. جهت ها و سمت و سو رو به انگلیسی یاد میگیری که اگر کسی از شما آدرس پرسید براحتی بتونی موقعیت اون مکان را توصیف کنی و به طرف آدرس دقیق بدی.
0/3
انگلیسی استارتر – درس دوازدهم – خانه ات رو توصیف کن!
درباره درس

یک موضوع جذاب و باحال، آپارتمان یا خانه و یا اتاقت رو تشریح کن! در این درس گرامر مهم There is, There are رو همراه با حالت منفی اونها آموزش میدیم. اینکه بتونی در خصوص اشیا موجود در خانه و تعداد اونا صحبت کنی. در ادامه ی درس به گرامر مهم حرف اضافه ها در انگلیسی Prepositionپرداخته ایم. برای توصیف دقیق اشیا اینکه چه چیزی در کجای منزل قرار داره باید یاد بگیری که از حروف اضافه به درستی استفاده کنی. در این درس کلمات زیادی در خصوص نام اشیا در منزل یاد میگیری.

در ویدیوی بعدی از این درس به مبحث مهم آدرس پرسیدن یا همون Asking for direction میپردازیم. اگر بخواهی در خیابان از کسی آدرس بپرسی از چه ساختار و جملاتی استفاده میکنی؟

چندین جمله کاربردی مهم در خصوص آدرس پرسیدن رو در این درس یاد میگیری. درس بسیار مهمیه! چون بارها پیش میاد که ما مجبور میشیم از کسی آدرس جایی رو بپرسیم. جهت ها و سمت و سو رو به انگلیسی یاد میگیری که اگر کسی از شما آدرس پرسید براحتی بتونی موقعیت اون مکان را توصیف کنی و به طرف آدرس دقیق بدی.

 

به گفتگو بپیوندید
خرید دوره