مکالمه زبان اسپانیایی – درس دوم

دسته بندی ها: اسپانیایی
لیست علاقه مندی ها اشتراک گذاری
اشتراک گذاری محصول
لینک صفحه
در رسانه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

درباره دوره

در درس دوم از پكيج آموزشي تصويري زبان اسپانيايي كتاب Nuevo Prisma آشنايي با اشياء كلاس و لوازم شخصي ، جنسيت ( مونث و مذكر ) و كميت ( مفرد و جمع )، استفاده از رنگ ها به عنوان صفت، حروف تعريف معرفه آشنا ميشويم.

Masculino : singular = el , plural = los
Femenino : singulae = la , plural = las

بيان كردن مشاغل و استفاده از جملات

¿ En qué trabajas? شغلت چيه؟
¿ A qué te dedicas? مشغول چه كاري هستي؟

Ser + profesión

Trabajar + en + lugar de trabajo

Dedicarse
(مشغول بودن به حرفه اي)

me dedico
te dedicas
se dedica
nos dedicamos
os dedicáis
se dedican

Trabjar
(كار كردن)

trabajo
trabajas
trabaja
trabajamos
trabajáis
trabajan

پرسش و پاسخ راجع به اطلاعات شخصي:

¿Cómo te llamas? Me llamo…
¿Cómo te apellidas? Me apellido…
¿Cuántos años tienes? Tengo…
¿De dónde eres? Soy de…./Soy…
¿Dónde vives? Vivo en….
¿A qué te dedicas? Soy…/Trabajo en….
¿Qué lenguas hablas? Hablo…
¿Cuál es tu mascota/deporte/libro…
preferido/a?
Mi mascota/deporte/libro….preferido/a es…

نمایش بیشتر

محتوای دوره

درس دوم

  • جنسیت، مفرد و جمع اسامی
    25:09
  • پرسیدن و پاسخ دادن به سوالات شخصی
    08:05

نظرات زبان آموزان

هنوز بررسی نشده است
هنوز بررسی نشده است