مکالمه زبان اسپانیایی – درس ششم

دسته بندی ها: اسپانیایی
لیست علاقه مندی ها اشتراک گذاری
اشتراک گذاری محصول
لینک صفحه
در رسانه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

درباره دوره

در درس ششم از پكيج آموزشي تصويري زبان اسپانيايي كتاب Nuevo Prisma با نحوه پرسيدن و دادن آدرس، تعطيلات ، سفر كردن و و لوازم مورد نياز سفر، وسايل نقليه مختلف از قبيل هواپيما، قطار، مترو، ماشين، اتوبوس، دوچرخه و حتي پاي پياده و قيمت بليط اين وسايل نقليه آموزش داده ميشود.
¿Cómo puedo ir desde aquí a…..?
Lo mejor es coger el metro.
¿Cuánto cuesta el billete?
Cuesta nueve euros con veinticinco.
-¿Cómo vas a + lugar?
-Voy en metro/autobus/coche…….a pie
Oiga/oye
¿Dónde hay?
¿Dónde está(n)…?
Gire/gira a la…
Cruce/ cruza…
Siga/sigue…
Seguir todo recto
Girar a la derecha/ izquierda
Cruzar

فعل ir (رفتن) و استفاده هاي آن :
Voy
Vas
Va
Vamos
Vais
Van

فعل ir به همرا حرف اضافه a براي گفتن آدرس

Voy al trabajo esta tarde

فعل ir به همراه حرف اضافه en به همراه وسيله نقليه
Voy en metro

استفاده از صفت هايي كه مربوط به وسايل نقليه ميباشند و ٢ مدل صفت تفضيلي
Mejor= más bueno
Peor = más malo

استفاده از فعل querer ( خواستن ) ، preferir ( ترجيح دادن ) و necesitar ( نياز داشتن )

Querer

Quiero
Quieres
Quiere
Queremos
Queréis
Quieren

 

Preferir

Prefiero
Prefieres
Prefiere
Preferimos
Preferís
Prefieren

 

Necesitar

Necesito
Necesitas
Necesita
Necesitamos
Necesitáis
Necesitan

نمایش بیشتر

محتوای دوره

درس ششم

 • وسایل نقلیه / استفاده های فعل رفتن
  38:42
 • وسایل نقلیه در دو شهر بزرگ اسپانیایی زبان : بارسلونا و مکزیک
  28:25
 • استفاده فعل های خواستن , ترجیح دادن و نیاز داشتن / مکانهای توریستی
  33:51
 • درخواست کردن و دادن اطلاعات مکانی/ نحوه تلفظ جمله سوالی و خبری
  21:20

نظرات زبان آموزان

هنوز بررسی نشده است
هنوز بررسی نشده است