مکالمه زبان اسپانیایی – درس نهم

دسته بندی ها: اسپانیایی
لیست علاقه مندی ها اشتراک گذاری
اشتراک گذاری محصول
لینک صفحه
در رسانه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

درباره دوره

در درس نهم از پكيج آموزشي تصويري زبان اسپانيايي كتاب Nuevo Prisma با مكالمات داخل رستوران و كاف كه مربوط به سفارش دادن و گرفتن غذا هست آشنا مي شويم كه يكي از مهمترين ساختارها براي گفتمان در اين زمينه استفاده از ساختار ir + a+ infinitivo هست ( صرف فعل ir با توجه به فاعل جمله به همراه حرف اضافه a به همراه فعل اصلي كه عمل اصلي ما در جمله ي مد نظر است. ) اين ساختار نزديكترين آينده به حال ساده محوب ميشود.
در قسمت ديگري از درس ٩ با نحوه برنامه ريزي كردن و پذيرفت يا رد كردن برنامه يا دعوتي صحبت ميشود، كه در ويدئو ها به طور كامل توضيح داده شده است. براي مثال براي رد كردن دعوتي بايد دليلي براي نپذيرفتن آن بياوريم كه ميتوانيم از Es que + excusa كه همان دليل براي رد دعوت محسوب ميشود استفاده ميكنيم. همچنين براي قرار گذاشتن از فعل quedarse استفاده ميشود و براي اينكه نظر كسي را در رابطه با برنامه اي بپرسيم از افعال separecer و apetecerse استقاده ميكنيم.

علاوه بر اين در اين درس با حال استمراري آشنا ميشويم، اين مدل از فعل يك مدل غير شخصي يعني impersonal هست كه معمولاً به همراه فعل Estar مي آيد. فعل هايي كه به ar ختم ميشوند با حذف كردن ar و اضافه كردن ando و فعل هايي كه به er, ir ختم ميشوند با حذف كردن er, ir و اضافه كردن iendo ، فرم استمراري يا همان gerundio ساخته ميشود.

از نكات بسيار مهمي كه در درس ٩ ياد مي گيريم، استفاده از فعل poder كه يك فعل بي قاعده هست، با صرف
Puedo
Puedes
Puede
Podemo
Podéis
Pueden
براي دادن پيشنهاد و يا نصيحت كردن و پند دادن، كه براي ساختن اين مدل از ساختار poder+ infinitivo استفاده ميكنيم، صرف فعل poder با توجه به فاعل جمله و فعل اصلي جمله به صورت مصدر كه بعد از poder مي آيد.

نمایش بیشتر

محتوای دوره

درس نهم

  • در رستوران/ فعل رفتن + a + مصدر (آینده نزدیک)
    20:54
  • برنامه ریزی کردن, پذیرفتن و رد کردن برنامه ای/ حالت استمراری/پیشنهاد دادن
    26:09

نظرات زبان آموزان

هنوز بررسی نشده است
هنوز بررسی نشده است