مکالمه زبان اسپانیایی – درس هشتم

دسته بندی ها: اسپانیایی
لیست علاقه مندی ها اشتراک گذاری
اشتراک گذاری محصول
لینک صفحه
در رسانه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

درباره دوره

در درس هشتم از پكيج آموزشي تصويري زبان اسپانيايي كتاب Nuevo Prisma با فعل ها و فعاليت هاي بيشتري كه به صورت معمول در اوقات فراغت و براي تفريح انجام مي دهيم آشنا مي شويم.

همچنين راجع به شدت و حدت علاقه و عدم علاقه (تنفر داشتن) نسبت به انجام كاري يا چيزي توضيح ميدهيم، كه براي بيان اين موضوع از افعال Amar (عشق ورزيدن)، Adorar (پرستيدن) ، Odiar (تنفر داشتن) كه با قاعده هستند و به صورت عادي صرف مي شوند و فعل Gustarse (خوش آمدن), Encantarse (خوش آمدن زياد) كه فقط به صورت سوم شخص مفرد و سوم شخص جمع صرف مي شوند، استفاده مي شوند.اگر مفعول ما مفرد باشد از حالت سوم شخص مفرد و اگر مفعول ما جمع باشد از سوم شخص جمع استفاده مي كنيم. و قبل از فعل هم به ضماير مفعولي
me,te, le, nos, os, les
نياز داريم، همچنين براي تاكيد بيشتر مي توانيم قبل از ضماير مفعولي از

a mí, a ti, a él/ella/usted, a nosotros/as, a vosotros/as, a ellos/ellas/ustedes
استفاده كنيم.
فعل هاي interesar, importar, doler و parecer هم به اين شكل صرف مي شوند.
براي بيان كردن نقطه نظر يكسان در مورد موضوعي از también به معني همچنين و tampoco به معني (نه)همچنين در جملات منفي استفاده مي كنيم.
در اين درس در رابطه به عادت هاي غذايي مختلف و انواع غذا و فرهنگ غذا خوردن در اسپانيا صحبت مي كنيم، كه در اين ميان به صفت ها و قيود كميت هم اشاره مي شود.
Poco-a/mucho-a/bastante/demasiado-a
به همراه اسامي غير قابل شمارش و مفرد مي آيند.

Pocos-as/muchos-as/bastantes/demasiados-as
به همراه اسامي قابل شمارش و جمع مي آيند.

همچنين مي توانيم بلافاصله بعد از افعال هم به صورت مفرد از اين قيود و صفات استفاده كنيم.

مبحث بعدي اين درس راجع به اعضاي بدن و بيان كردن احساس درد در نواحي مختلف بدن مي باشد.
فعل doler كه جز افعال بي قاعده محسوب مي شود و عبارت …tener dolor de هم براي بيان درد استفاده ميشود. بايد در نظر داشته باشيم كه براي بيان احساس درد نمي توانيم از صفت ملكي به همراه اجزاي بدن استفاده كنيم و فقط از حرف تعريف معرفه استفاده ميكنيم.

نمایش بیشتر

محتوای دوره

درس هشتم

  • از اوقات فراغتت لذت ببر
    34:00
  • فعل دوست داشتن (خوشایند بودن)شدت علاقه به چیزی/ صفت ها و قیود کمیت
    35:36
  • اجزای بدن /درمان هایی برای دردها
    21:25

نظرات زبان آموزان

هنوز بررسی نشده است
هنوز بررسی نشده است