مکالمه زبان اسپانیایی – درس هفتم

دسته بندی ها: اسپانیایی
لیست علاقه مندی ها اشتراک گذاری
اشتراک گذاری محصول
لینک صفحه
در رسانه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

درباره دوره

در درس هفتم از پكيج آموزشي تصويري زبان اسپانيايي كتاب Nuevo Prisma با نحوه پرسيدن و گفتن ساعت و زمان آشنا مي شويم. براي گفتن ساعت از فعل ser استفاده مي كنيم :
¿Qué hora es?
يا از فعل tener استفاده مي كنيم :
¿Tiene/s hora?

براي اينكه بپرسيم يك مكاني چه ساعت كاري دارد و چه روزهايي فعاليت مي كند از حروف اضافه ,desde,hasta,a,de استفاده مي كنيم :

¿A qué hora abre/ cierra/ sale (de) llega (a)…?
¿Sabes los horarios?
Abre desde las… hasta las…
¿Qué horarios tiene el/la…?
¿Qué días abre/cierra el/la…?
¿Qué lugares conoces/conocéis en….?
El museo Botero abre de……a……../desde las…..hasta las……….

همچنين در اين درس از ساعت هايي كه در فرهنگ اسپانيايي مربوط به صبح، عصر و شب ميشود صحبت ميشود.
Por la mañana
صبح ها از طلوع آفتاب تا ١٢ ظهر مي باشد.

A mediodía
ظهرها از ساعت ١٢ ظهر تا ساعت ١ يا ٣ بعد از ظهر مي باشد.

Por la tarde
عصرها از ساعت ١ يا ٣ بعد از ظهر تا غروب آفتاب مي باشد.
Por la noche
شب ها از غروب آفتاب تا طلوع آفتاب مي باشد.

در اين درس به روزهاي هفته هم اشاره دارد، فقط ٢ روز اول هفته جمع بسته ميشوند و بقيه روزهاي هفته به دليل s كه در انتهاي خود دارند جمع بسته نميشوند و فقط حرف تعريف آنها جمع ميشود.

El sábado – los sábados
El domingo – los domingos
El lunes – los lunes
El martes – los martes
El miércoles – los miércoles
El jueves – los jueves
El viernes – los viernes

علاوه بر اين موضوعات، راجع به فعاليت هاي روزمره و كارهايي كه به صورت معمول در طول يك روز عادي انجام مي دهيم هم حرف مي زنيم، مثل بيدار شدن از خواب، دوش گرفتن، صبحانه خوردن، مسولك زدن، درس خواندن، كار كردن، خارج شدن از خانه، خويد كردن، ورزش كردن و باشگاه رفتن، چرت زدن، كتاب خواندن، تلويزيون ديدن، شام خوردن، خوابيدن و ….
پيش از اين گفتيم كه مصادر در زبان اسپانيايي به ٣ گروه تقسيم ميشوند (ar, er, ir) لازم به ذكر است كه افعالي هم هستند كه بعد ار اين نشانه هاي مصدري يك se مفعولي دارند مانند فعل levantarse كه به اين شكل صرف ميشود:

Levantarse
(بلند شدن)

Me levanto
Te levantas
Se levanta
Nos levantamos
Os levantáis
Se levantan

به غير از افعالي كه به صورت با قاعده صرف مي شوند، افعالي هم هستند كه بي قاعده هستند، اين بي قاعدگي امكان دارد فقط مختص به صرف اول شخص مفرد باشد يا مختص به حروف صدا دار باشد، در بعضي مواقع هم اين بي قاعدگي هم در اول شخص مفرد مشهود هست هم در حروف صدا دار. اين را بايد در نظر داشته باشيم كه بي قاعدگي در حروف صدا دار در اول شخص جمع و دوم شخص جمع تاثيري ندارد و تغييري ايجاد نميكند.

بي قاعدگي در اول شخص مفرد:

Hacer
(انجام دادن)
Hago
Haces
Hace
Hacemos
Hacéis
Hacen

بي قاعدگي در حروف صدا دار
تبديل e به ie مثل فعل
Empezar
(شروع كردن)
Empiezo
Empiezas
Empieza
Empezamos
Empezáis
Empiezan

بي قاعدگي در حروف صدا دار
تبديل o به ue مثل فعل
Dormir
(خوابيدن)
Duermo
Duermes
Duerme
Dormimos
Dormís
Duermen

نمایش بیشتر

محتوای دوره

درس هفتم

 • گفتن ساعت و زمان بندی روزانه
  33:27
 • روزهای هفته /ساعت های کاری و کلمات پرسشی / نحوه تلفظ “س” های مختلف
  17:48
 • صحبت کردن راجع به روزمرگی /بیان کردن تناوب انجام کاری
  29:25
 • حال ساده, افعال انعکاسی /حال ساده, افعال بی قاعده
  30:39

نظرات زبان آموزان

هنوز بررسی نشده است
هنوز بررسی نشده است