محتوای دوره
اعداد و ساعت
در زبان فرانسه اعداد تا 70 با قاعده هستند اما از 70 تا 100 لازم است تا کمی ریاضی هم بلد باشیم ؛ به عنوان مثال 70 یعنی 60 و 10 عجیب است نه ؟ اما به هم اندازه شیرین و آسان در این ویدیو علاوه بر یادگرفتن اعداد ، روز ، ماه و نحوه گفتن تاریخ به زبان فرانسه را هم یاد خواهیم گرفت.
0/2
مکالمه فرانسه (سطح مقدماتی – درس سوم)
درباره درس

در زبان فرانسه اعداد تا 70 با قاعده هستند اما از 70 تا 100 لازم است تا کمی ریاضی هم بلد باشیم ؛ به عنوان مثال 70 یعنی 60 و 10 

عجیب است نه ؟ اما به هم اندازه شیرین و آسان

در این ویدیو علاوه بر یادگرفتن اعداد ، روز ، ماه و نحوه گفتن تاریخ به زبان فرانسه را هم یاد خواهیم گرفت.

به گفتگو بپیوندید
خرید دوره