10,000 تومان

دانلود کتاب Yesterday, Today, and Tomorrow

کتاب دیروز، امروز، فردا

این کتاب به سه مقطع زمانی مهم زندگی ما یعنی دیروز، امروز و فردا می پردازد.

  • دیروز : بخش دیروز می تواند به بررسی گذشته، تجربیات ما، و درس هایی که آموخته ایم بپردازد. شاید اشتباهاتی در گذشته داشته ایم، یا شاید لحظات شادی را تجربه کرده ایم. این بخش به ما کمک می کند تا گذشته خود را درک کنیم و از آن برای بهبود آینده مان استفاده نماییم.
  • امروز : بخش امروز بر روی زمان حال تمرکز می کند. در این بخش، کتاب ممکن است به ما کمک کند تا از لحظه حال بیشترین بهره را ببریم، قدرشناس باشیم و روی اهداف و خواسته های فعلی خود کار کنیم.
  • فردا : بخش فردا به آینده و برنامه ریزی برای آن می پردازد. در این بخش، کتاب ممکن است به ما در تعیین اهداف، غلبه بر ترس ها و چالش ها، و ایجاد آینده ای روشن کمک کند.

این کتاب به ما می آموزد که چگونه:

  • از تجربیات گذشته بیاموزیم
  • در زمان حال قدرشناس باشیم و از آن لذت ببریم
  • برای آینده خود برنامه ریزی کنیم و برای رسیدن به اهدافمان تلاش کنیم
  • با نگرش مثبت به زندگی نگاه کنیم